உங்கள் கோப்புகளை மறைத்துவைக்க ஹைட்போல்டர்ஸ் 2009

Wednesday, November 11, 2009

Hide Folders 2009 3.1.8.551தரவிறக்கம் செய்ய Rapidshare பட்டனை அழுத்தவும்.

நாம் மட்டும் உபயோகிக்கும் கோப்புகளை கடவுச்சொல் கொடுத்து மறைத்து வைத்துக்கொள்ளலாம். நம் கோப்புகளை வேறு யாரும் பார்க்காமல் தடுக்க இந்த மென்பொருள் உபயோகமாக இருக்கின்றது.

எத்தனை கோப்புகளை வேண்டுமானாலும் கடவுச்சொல் கொடுத்து பாதுகாப்பாக வைக்கலாம்.

இதில் நான்கு வகையான பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உள்ளன
Hide, Lock, Hide & Lock, Read Only

மேலும்
Features and benefits:

* Effective protection methods allow you to hide folders out from users and applications in Mcft Windows XP and Windows Vista
* Nobody but you will access your hidden folders.
* 4 protection methods available: Hide, Lock, Hide & Lock, Read Only
* NTFS, FAT32 and FAT volumes are supported.
* File masks support.
* Unlimited number of folders can be protected at the same time.
* Trusted processes support - processes which are permitted to access the protected data.
* No file system structure modifications will occur.
* Effective password protection when running program.
* Effective password protection when uninstalling program.
* Removing Hide Folders 2009 folder from the system will not uncover hidden folders.
* Files from hidden folders will not be lost even if someone tries to remove an upper-level folder.
* Clear recent documents option. Hide Folders 2009 clears records of recently accessed documents if these documents reside in the hidden folders.
* Clear Recycle Bin items originally located in hidden folders.
* Secure Hide Folders 2009 by removing itself from the list of mostly used programs (Windows start menu).
* Secure Hide Folders 2009 by removing itself from Add/Remove software Control Panel applet.
* Hide Folders 2009 will not hide your Windows, Windows System folders and Windows partition root folders - so careless using of Hide Folders 2009 would not bring the system down.
* True stealth mode - you cannot detect the program with Windows Task Manager.
* Safe mode support - The folders can be hidden even if your computer is running in safe mode.
* Hot keys to manage basic Hide Folders 2009 functions.
* Command line support of all main Hide Folders 2009 functions.
* Support of folders named with national language symbols .
* Hide Folders 2009 is multilingual software, its user interface supports different languages and can be easily translated to new languages.
* Intuitive and extremely easy-to-use user interface with visual styles support.

Difference from internal Windows data protection features:
A lot of advanced users believe that Hide Folders 2009 (as well as any other third party folder protection software) is useless because Windows has integrated file and folder lock features.

Well, indeed, you can lock folders with Windows XP/Vista and this folder will be inaccessible by the other (unauthorized) users. But there are some annoying limitations that you should be aware of:
1. Windows allows you to lock files and folders on NTFS volumes only. FAT and FAT32 are not supported.
2. It is impossible to hide folder or file with standard Windows facilities. Only file and folder lock is possible.
3. There is no way to make folder invisible but accessible which is helpful for different security tasks like logging, private data recording, backing up etc.
4. A system administrator can easily get access to the locked folders and files.
5. Windows XP home edition doesn't have a user interface to protect files and folders.
6. There is no files and folders password protection in Windows (except the password you provide during Windows logon) - as soon as an authorized user authenticate himself by logging on, s/he get access to the protected files and folders. If you share your account with the another users then you can't exploit Windows folder protection features.

Comments

5 Responses to “உங்கள் கோப்புகளை மறைத்துவைக்க ஹைட்போல்டர்ஸ் 2009”
Post a Comment | Post Comments (Atom)

நல்ல உபயோகமான தகவல்கள் மட்டும் கொடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க முஜிப். ரொம்ப நன்றி

November 11, 2009 at 6:05 PM

நன்றி நவாஸுதீன்

November 11, 2009 at 6:32 PM
selvangood said...

ரொம்ப பயனுள்ள software. நன்றி நண்பரே.

November 13, 2009 at 5:27 PM
karthiik said...

verry nice sir keep it up

December 1, 2009 at 1:08 PM

Post a Comment

மறக்காமல் கருத்து சொல்லிட்டு ஒட்டு போடுங்க சார்.

Related Posts with Thumbnails